ʎͨɥͮɔͨoͦɔͨʎͪɔͮ z PL Ostatnio widziany o 2019-12-31 18:40 na kanale [cspacer]Welcome unlucky players.
Osiągnięcia
  • Zajęcie 10. miejsca w luju miesiąca w Maju 2019.
Konto Fortnite
Nick: cycochy11 PC
Wygrane/Mecze: 153/907 (16.87%)